Σάββατο, 21 Μαϊος 2022
Καθαρός Ουρανός
18.9°C Αθήνα

1 € = $ 1.0341
1 $ = € 0.9670

Συναγερμός στην Κύπρο με την παράνομη είσοδο σπάνιων ζώων στο νησί

Συναγερμός στην Κύπρο με την παράνομη είσοδο σπάνιων ζώων στο νησί

Την παρανομία φαίνεται ότι επιλέγει η πλειοψηφία των πολιτών, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ως κατοικίδια είδη ζώων που απαγορεύονται στην Κύπρο.

Όπως αναφέρει στον «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ» αρμόδιος λειτουργός του υπουργείου Γεωργίας, ελάχιστοι συμμορφώθηκαν με τους νέους κανονισμούς με βάση τους οποίους όφειλαν να ενημερώσουν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2021 τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ότι είναι κηδεμόνες κατοικίδιου που βρίσκεται εκτός της λίστας των νόμιμων ειδών.

Την ίδια στιγμή διαφαίνεται ότι υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες στους ελέγχους. Ανάμεσα σε άλλα, στις πύλες εισόδου οι τελωνειακοί υπάλληλοι δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν το ζώο που τους παρουσιάζεται είναι το ίδιο που αναφέρεται στα έγγραφα, με ενδεχόμενο να επιτραπεί είσοδος σε παράνομο ζώο. Επί παραδείγματι, μπορεί να αναφέρεται στα έγγραφα γάτα (επιτρεπόμενο είδος) αλλά να πρόκειται για αγριόγατα (απαγορευμένο είδος).

Οι έλεγχοι, διευκρινίστηκε, υλοποιούνται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Ένας κηδεμόνας ελέγχεται μόνο μετά από καταγγελία. Ουσιαστικά, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στις πύλες εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε περιπτώσεις που ένα ζώο προέρχεται από τρίτη χώρα, τότε ρητώς προβλέπεται ότι καλούνται οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες από το Τελωνείο, καθώς εξετάζονται τυχόν ασθένειες και υγειονομικά δεδομένα.

Όμως, σε περιπτώσεις που το ζώο προέρχεται από χώρες της ΕΕ, τότε το Τελωνείο εξετάζει τα έγγραφα και όσα αναγράφονται σε αυτά, χωρίς να είναι απαραίτητη προϋπόθεση η παρουσία και η εξέταση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Ωστόσο, υπογραμμίστηκε, οι τελωνειακοί υπάλληλοι δεν έχουν την κατάρτιση για να αναγνωρίσουν το είδος, ιδίως αν πρόκειται για διασταύρωση ζώου.

Διευκρινίστηκε, ταυτόχρονα, ότι με βάση τους κανονισμούς που τέθηκαν σε ισχύ από τις 4/3/2021 για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων, κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να κατέχει για οποιοδήποτε σκοπό, ή να αναπαράγει, ή να εκκολάπτει, ή να εισάγει από τρίτη χώρα, ή να διακινεί από άλλο κράτος μέλος, ή να πωλεί, ή με στόχο την πώληση να διαφημίζει ή να προσφέρει ή να εκθέτει ζώα ή αυγά προς επώαση, που δεν ανήκουν στα ζώα που επιτρέπεται να κατέχονται στην Κύπρο.

Παράλληλα, όσοι είχαν ως ζώα συντροφιάς είδος που δεν υπάγονταν στη λίστα με τα επιτρεπόμενα, όφειλαν μέχρι τις 5/9/2021 να ενημερώσουν τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Οι εν λόγω ιδιοκτήτες δικαιούνταν να συνεχίσουν να κατέχουν τα εν λόγω κατοικίδια μέχρι το τέλος της ζωής τους, σύμφωνα με όρους που θα έθεταν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό, οι επηρεαζόμενοι πολίτες, έπρεπε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σχετικό έντυπο στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία.

Στα είδη που επιτρέπονται συγκαταλέγονται: σκύλος, γάτα, κουνάβι, κουνέλι, τρωκτικά, ψάρια, αμφίβια (εξαιρουμένων των δηλητηριωδών ειδών), ερπετά (εξαιρουμένων των ειδών των οικογενειών Boidae και Pythonidae, των ειδών της τάξης Crocodylia και των δηλητηριωδών ειδών), ασπόνδυλα (εξαιρουμένων των δηλητηριωδών ειδών αραχνών και σκορπιών). Επιτρέπονται, ακόμη, κατόπιν επιπλέον ρυθμίσεων από τις τοπικές ή άλλες Αρχές: χοίρος, πρόβατο, αίγα, βοοειδή (ευρωπαϊκός και ινδικός βους), άλογο, γαϊδούρι, μουλάρι, γίννος και πτηνά. Κάθε άλλο ζώο που δεν συγκαταλέγεται στην παραπάνω λίστα, θεωρείται παράνομο στην Κύπρο.

Σκοπός των εν λόγω κανονισμών, διευκρινίστηκε, είναι να διασφαλιστεί αφενός η ευημερία των ζώων και αφετέρου η ασφάλεια των πολιτών. Επί παραδείγματι, αν θα πρέπει το κατοικίδιο να βρίσκεται υπό περιορισμό και φύλαξη ή αν πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο αντίδοτο σε περίπτωση δηλητηριωδών ειδών. Επιπλέον, για να διασφαλίζεται ότι δεν θα αναπαράγονταν παράνομα.

Σε σχέση με είδη υπό εξαφάνιση, διευκρινίστηκε ότι υπάρχουν επιπρόσθετοι όροι για την κατοχή τους, βάσει διεθνούς σύμβασης. Επιπλέον, η κατοχή ενός ζώου που συγκαταλέγεται στα είδη υπό εξαφάνιση προϋποθέτει και άδεια από το Τμήμα Περιβάλλοντος.