Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

«Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» ένα καινοτόμο Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

bioethics-master.jpg

Ένα καινοτόμο Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική», προσφέρει, εξ αποστάσεως, το Open University of Cyprus – Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Έχει ως στόχο την εξειδίκευση επαγγελματιών της υγείας, νομικών, αλλά και του κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τα σύγχρονα βιοηθικά προβλήματα και θέματα δεοντολογίας επιθυμώντας να προσεγγίσει τα ζητήματα της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής είτε από τη σκοπιά των ανθρωπιστικών επιστημών και της φιλοσοφίας, είτε επί τη βάσει της ιατρικής, της βιολογίας και άλλων συναφών κλάδων. Φιλοδοξεί να προσφέρει στους σπουδαστές τις γνώσεις και δεξιότητες, δυνάμει των οποίων αυτοί θα βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν και θα οξύνουν την κριτική τους ικανότητα, ώστε να είναι ικανοί να διαχειρίζονται κρίσιμες καταστάσεις και να λαμβάνουν καίριες αποφάσεις για την πορεία και την ποιότητα της ζωής όσων προστρέχουν στις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, οι γνώσεις που θα αποκτήσουν θα τους καταστήσουν λιγότερο ευάλωτους σε πλάνες και ολισθήματα, καθώς και στις συνακόλουθες αιτιάσεις και εγκλήσεις.

Συγκριτικό πλεονέκτημα: Το μοναδικό εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρεται στον ελληνόφωνο χώρο με αντικείμενο έναν κλάδο αιχμής, που γνωρίζει σημαντική άνθηση διεθνώς. Εξάλλου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/studies/programmes/master/master-bih?fbclid=IwAR1slxsdoaRLbLKCxj2e1m0G236jljfhC2KJBek8kkTYndWh4mb_MHxbLm4