Πέμπτη, 09 Δεκεμβρίου 2021
Καθαρός Ουρανός
12.2°C Αθήνα

1 € = $ 1.1292
1 $ = € 0.8856

The kids planet

*Γράφει η Liakopoulou Anta: Classical Philologist / Professor of Greek Language & Literature – Special Education Teacher (MA in Special Education Needs) – Specialized in learning difficulties and behavioral problems.

Ολοένα και περισσότεροι μαθητές τα πρώτα χρόνια της σχολικής τους ζωής εκδηλώνουν δυσκολίες στην ορθογραφημένη γραφή. Στα ελληνικά ο όρος «δυσορθογραφία» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις επίμονες δυσκολίες στην εκμάθηση της ορθογραφίας κατά την παιδική ηλικία, ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία η ίδια δυσκολία αναφέρεται αντίστοιχα ως  ορθογραφικές διαταραχές (spelling disorders).

*Γράφει η Liakopoulou Anta: Classical Philologist / Professor of Greek Language & Literature – Special Education Teacher (MA in Special Education Needs) – Specialized in learning difficulties and behavioral problems.

Ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί τα περισσότερα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι η λεπτή κινητικότητα. Παρόλο που τα περισσότερα νήπια δεν αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην αδρή κινητικότητα, στον συντονισμό δηλαδή των μεγάλων μυών του σώματος (στο τρέξιμο, πήδημα, σκαρφάλωμα, κουτσό κ.ά.), δε συμβαίνει το ίδιο και με τη λεπτή κινητικότητα, η οποία απαιτεί μεγαλύτερο έλεγχο, ακριβέστερες κινήσεις και καλύτερο συντονισμό στα χέρια και στα δάχτυλα.