Πέμπτη, 23 Μαϊος 2024

ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

δικηγορική εταιρεία ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η Ελλάδα, λόγω της γεωπολιτικής θέσης και της σπάνιας φυσικής ομορφιάς των νησιών της και της ηπειρωτικής ενδοχώρας, παρά τις συνεχείς αλλαγές στο παγκόσμιο σκηνικό και το αίσθημα αυξημένης αβεβαιότητας στη γηραιά ήπειρο, συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης ως ιδανικός επενδυτικός προορισμός τόσο για τους Έλληνες της Διασποράς όσο και για πολίτες τρίτων χωρών.


Η αγορά και η διαχείριση Ακινήτων αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς επενδύσεων αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο, παρουσιάζοντας μάλιστα σταθερά ανοδική πορεία, υπογραμμίζοντας ότι στο γεγονός αυτό έχουν συντελέσει η εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και προγραμμάτων απόκτησης ακινήτων με ευνοϊκούς όρους, η ελάφρυνση φορολογίας, η μείωση της γραφειοκρατίας και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους.


Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες της Διασποράς ακόμα κι εν μέσω της οικονομικής κρίσης, έχοντας βαθιά πίστη ότι η Ελλάδα θα ανακάμψει, πολλές φορές επένδυαν ίδια κεφάλαια και βοήθησαν στη δημιουργία νέων αναπτυξιακών προοπτικών στην οικονομία και τον τουρισμό.

Τόσο το ενδεχόμενο μιας νέας επένδυσης όσο κυρίως η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της ήδη υφιστάμενης πατρικής περιουσία σε συνδυασμό με την νοσταλγία επιστροφής στα πάτρια εδάφη του απόδημου ελληνισμού αποτελεί μεγάλη πρόκληση και στοίχημα των ημερών. Δεν είναι λίγες οι φορές που πολλά ακίνητα ιδιοκτησίας Ελλήνων της Διασποράς παραμένουν κλειστά, ανεκμετάλλευτα και εγκαταλελειμμένα στην φθορά του χρόνου, λόγω διάφορων ζητημάτων που μπορεί να έχουν προκύψει, όπως κληρονομικές διαφορές, μη γνώση της ακριβούς θέσης του ακινήτου, καταπάτηση ακινήτων από όμορους ιδιοκτήτες κ.α

δικηγορική εταιρεία ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ1

Η δικηγορική εταιρεία ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, μέσα από την πολυετή εμπειρία στον χώρο των Ακινήτων, παρέχει όλο το φάσμα υπηρεσιών που αφορούν στη Διαχείριση – Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας.

Γνωρίζοντας σε βάθος τις ιδιαιτερότητες συνδιαλλαγής με το Ελληνικό Κράτος, παραμένουν αφοσιωμένοι και προσηλωμένοι στην αξία του εξατομικευμένου χειρισμού κάθε υπόθεσης που τους ανατίθεται.


Μεταξύ άλλων, τα τελευταία 20 χρόνια αναλαμβάνουν:
- Διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας (επιμέλεια και επίβλεψη αγοράς, μίσθωσης,
ανακαίνισης και πώλησης ακινήτων)
- Φορολογική Εκπροσώπηση (έκδοση Α.Φ.Μ, κλειδάριθμου, καταθέσεις - διορθώσεις
δηλώσεων, αλλαγή φορολογικής κατοικίας, ρυθμίσεις, πληρωμή φόρων κ.α.)
-  Διαχείριση κληρονομικών υποθέσεων (Δημοσίευση Διαθήκης – Έκδοση
Πιστοποιητικών - Αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών)
- Αναζήτηση και διεκδίκηση ακίνητης περιουσίας σε όλη την Ελλάδα

- Ενέργειες στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου: Δήλωση Ακινήτου -
Αιτήσεις, Ενστάσεις, Διορθώσεις αγνώστου ιδιοκτήτη - Διορθώσεις προδήλων
σφαλμάτων – Αντιρρήσεις κατά δασικών χαρτών κλπ.
- Προετοιμασία και επιμέλεια όλων των τύπων Πληρεξουσίων για την
διεκπεραίωση νομικών ενεργειών.
- Επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων και επιμέλεια διαδικασίας
χορήγησης της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).
- Συνεργασία με Τραπεζικά Ιδρύματα ή funds κατά τη διαδικασία λήψης δανείων και
τον έλεγχο των όρων αυτών.
- Έκδοση Golden Visa.

Στη δικηγορική εταιρεία ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, με το ευρύ Δίκτυο Συνεργατών που διαθέτουν σε όλη την Ελλάδα, στελεχωμένο από έμπειρους Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Οικονομολόγους, Οικονομικούς Αναλυτές - Συμβούλους Επενδύσεων, Μηχανικούς, Μεσίτες, Λογιστές, Αρχιτέκτονες, Κατασκευαστικές Εταιρείες – Εργολάβους Οικοδομών, Πιστοποιημένους Εκτιμητές Ακινήτων, παρέχουν ολοκληρωμένες νομικές συμβουλές και υπηρεσίες στην Ελληνική Επικράτεια.

Αναλαμβάνουν υπεύθυνα την εκπροσώπηση κάθε Έλληνα της Διασποράς ή ξένου επενδυτή, εξασφαλίζοντας του την ορθή και άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς, πώλησης, μίσθωσης και της εν γένει αξιοποίησης ακινήτων σε όλη την Ελλάδα.