Κυριακή, 19 Μαϊος 2024
Σπασμένα σύννεφα
20.6°C Αθήνα

Απονομή Capital Link Sustainability Leadership Award 2023

Capital Link Award

O κ. Νίκος Μπορνόζης, President - Capital Link Inc. Και η κα. Όλγα Μπορνόζη, Managing Director - Capital Link Inc. απονέμουν το "2023 Capital Link Sustainability Leadership Award" στην κα Βασιλική Λαζαράκου

O κ. Νίκος Μπορνόζης, President - Capital Link Inc. και η κα. Όλγα Μπορνόζη, Managing Director - Capital Link Inc. απένειμαν το "2023 Capital Link Sustainability Leadership Award" στην κα Βασιλική Λαζαράκου.

Η  κα Βασιλική Λαζαράκου είναι Διδ. Νομικής, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Συμβουλίου Εποπτών (Board of Supervisors) και του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Board) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ και Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τις Τιτλοποιήσεις (Joint Sub Committee on Securitisations)

Το βραβείο τιμά και αναγνωρίζει αφενός το σύνολο της επαγγελματικής της δραστηριότητας – ιδίως στη θέση της ανώτατης εποπτικής Αρχής, θέση εξαιρετικής ευθύνης, που εξ ορισμού έχει τον πλέον επιδραστικό ρόλο στον ευρύτερο τομέα της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Αφετέρου, την τιμά και την αναγνωρίζει ως εκπρόσωπο όλων των γυναικών στην προσπάθεια για την ενδυνάμωση της γυναικείας παρουσίας και αναγνώρισης της συμβολής των γυναικών στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, με πρόσφατο παράδειγμα την πρόβλεψη που συμπεριελήφθη στην νομοθεσία για την αύξηση στο ποσοστό συμμετοχής γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των εισηγμένων εταιριών (Νόμος 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών).

Η κα Βασιλική Λαζαράκου είναι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος στα 30 χρόνια λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.