Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

Ο πληθωρισμός θα πλήξει μετοχές και ομόλογα

Ο πληθωρισμός θα πλήξει μετοχές και ομόλογα

Η παραδοσιακή επενδυτική συμβουλή είναι η κατανομή του πλούτου σύμφωνα με τον κανόνα 60/40: το 60% του χαρτοφυλακίου κάποιου πρέπει να είναι σε μετοχές υψηλότερης απόδοσης, αλλά πιο ασταθείς και το 40% σε ομόλογα χαμηλότερης απόδοσης και μεταβλητότητας.

Το σκεπτικό είναι ότι οι τιμές των μετοχών και των ομολόγων συνήθως συσχετίζονται αρνητικά (όταν το ένα ανεβαίνει, το άλλο μειώνεται), επομένως αυτό το μείγμα θα εξισορροπήσει τους κινδύνους και τις αποδόσεις ενός χαρτοφυλακίου. Κατά τη διάρκεια μιας «περιόδου κινδύνου», όταν οι επενδυτές είναι αισιόδοξοι, οι τιμές των μετοχών και οι αποδόσεις των ομολόγων θα αυξηθούν και οι τιμές των ομολόγων θα πέσουν. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου απομάκρυνσης κινδύνου, όταν οι επενδυτές είναι απαισιόδοξοι, οι τιμές και οι αποδόσεις θα ακολουθούν μια αντίστροφη πορεία.

Ομοίως, όταν η οικονομία βρίσκεται σε άνθηση, οι τιμές των μετοχών και οι αποδόσεις των ομολόγων τείνουν να αυξάνονται ενώ οι τιμές των ομολόγων πέφτουν, ενώ σε μια ύφεση ισχύει το αντίστροφο. Όμως η αρνητική συσχέτιση μεταξύ των τιμών των μετοχών και των ομολόγων προϋποθέτει χαμηλό πληθωρισμό. Όταν ο πληθωρισμός αυξάνεται, οι αποδόσεις των ομολόγων γίνονται αρνητικές, επειδή οι αυξανόμενες αποδόσεις, που οδηγούνται από υψηλότερες προσδοκίες για τον πληθωρισμό, θα μειώσουν την τιμή αγοράς τους.

Λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού και των προσδοκιών για τον πληθωρισμό, οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν και η συνολική απόδοση των μακροχρόνιων ομολόγων έφτασε το -5% το 2021. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις επιλογές για την αντιστάθμιση του στοιχείου σταθερού εισοδήματος ενός χαρτοφυλακίου 60/40. Η πρώτη είναι η επένδυση σε ομόλογα με δείκτη πληθωρισμού ή σε βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα. Η δεύτερη επιλογή είναι να επενδύσετε σε χρυσό. Τέλος, μπορεί κανείς να επενδύσει σε ακίνητα.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το πετρέλαιο και η ενέργεια – μαζί με κάποια άλλα εμπορεύματα – μπορούν επίσης να αποτελέσουν καλό αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού. Αλλά αυτό το ζήτημα είναι σύνθετο. Στη δεκαετία του 1970 οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου ήταν που προκάλεσαν τον πληθωρισμό και όχι το αντίστροφο. Και δεδομένης της τρέχουσας πίεσης για απομάκρυνση από το πετρέλαιο και τα ορυκτά καύσιμα, η ζήτηση σε αυτούς τους τομείς μπορεί σύντομα να φτάσει στο υψηλότερο σημείο.