Πέμπτη, 23 Μαϊος 2024

Σημαντική πηγή εσόδου για τους ομογενείς Έλληνες η διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, περισσότεροι από 5.000.000 πολίτες ελληνικής καταγωγής ζουν εκτός των ελληνικών συνόρων. Οι σημερινοί Έλληνες της διασποράς αποτελούνται κυρίως από Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς (τα παιδιά και τα εγγόνια των Ελλήνων που έφυγαν από την Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο). Τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν τουλάχιστον 500.000 Ελληνίδες και Έλληνες, κυρίως νέοι που εγκατέλειψαν την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να αναζητήσουν στο εξωτερικό καλύτερες προοπτικές στον επαγγελματικό τομέα.

Η πλειοψηφία των Ελλήνων του Απόδημου Ελληνισμού έχοντας ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και συνεπώς οικονομικά συμφέροντα στη χώρα, βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας της, ζητήματα που είναι δύσκολο να διαχειριστούν εξ αποστάσεως, ζητήματα τα οποία απαιτούν γνώση της Ελληνικής Νομοθεσίας και συνδιαλλαγή με το Ελληνικό Κράτος.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις Ελλήνων που διατηρούν ακίνητη περιουσία στην πατρίδα, ανεκμετάλλευτη και παραδομένη στη φθορά του χρόνου. Ταυτόχρονα, υπάρχουν και Έλληνες της Διασποράς οι οποίοι αγνοούν την ακίνητη περιουσία που έχουν κληρονομήσει από συγγενείς τους στην Ελλάδα ενώ τρίτοι προσπαθούν να την καρπωθούν εν αγνοία τους.

Σημαντική πηγή εσόδου για τους ομογενείς Έλληνες η διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η ορθή Διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας δύναται να προσδώσει μεγαλύτερη αξία σε αυτήν. Ακίνητα τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα μπορούν με τη σωστή διαχείριση να αποτελέσουν σημαντική πηγή εσόδου. Η ορθή όμως διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας απαιτεί εξειδικευμένες νομικές γνώσεις που συνήθως δεν διαθέτει (και δικαιολογημένα) η πλειοψηφία των ιδιοκτητών. Ειδικά δε στις περιπτώσεις των Ελλήνων της Διασποράς, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν φύγει δεκαετίες από τα πάτρια εδάφη, είναι φυσικό να μην είναι γνωστές οι νομοθετικές αλλαγές – π.χ. έναρξη Λειτουργίας Κτηματολογικών Γραφείων, Ανάρτηση Δασικών Χαρτών, Διεκδίκηση εκτάσεων από το Δημόσιο κλπ. - που τυχόν έχουν επηρεάσει τη νομική ή πραγματική κατάσταση των ακινήτων τους.

H εύρεση ενός φερέγγυου και έμπιστου συνεργάτη – νομικού συμβούλου, ο οποίος μέσω των γνώσεων, της νομικής του κατάρτισης και της εμπειρίας του θα μπορούσε να διευθετήσει και να επιλύσει γρήγορα και αποτελεσματικά τα ζητήματα που αφορούν στη Διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας έχει αποτελέσει αναμφισβήτητα μέσα στις δεκαετίες σημαντική ανάγκη για κάθε Έλληνα της Διασποράς.

Στο πλαίσιο αυτό, ένας νομικός οφείλει να είναι ο έμπιστος σύμβουλος του Έλληνα Ομογενούς και ταυτόχρονα να αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ αυτού και του Ελληνικού Κράτους. Χρειάζεται να ενημερώνει και να καθοδηγεί τον πελάτη του, προασπίζοντας τα συμφέροντά του και δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του.

Σημαντική πηγή εσόδου για τους ομογενείς Έλληνες η διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Με βάση την εμπειρία μας, στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες (ενδεικτικές) περιπτώσεις στις οποίες ένας νομικός σύμβουλος μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο ουραγό:

Αγοραπωλησίες ακινήτων: Αγορά και πώληση ακινήτων για λογαριασμό του εκάστοτε ενδιαφερόμενου, χωρίς την παρουσία του ίδιου με σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου και περιλαμβάνει όλα τα στάδια που τυχόν θα απαιτηθούν για το νομικό έλεγχο του ακινήτου και την επιμέλεια σύνταξης και ολοκλήρωσης συμβολαίου.

Εκμίσθωση Ακινήτων: Κάθε δυνατή ενέργεια για την εκμίσθωση ενός ακινήτου με κάθε πρόσφορο μέσο (ανάθεση σε μεσίτη, δημοσίευση σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες κλπ), λαμβάνοντας υπόψιν καθοριστικές λεπτομέρειες όπως είναι το ύψος του μηνιαίου μισθώματος, η φερεγγυότητα του υποψήφιου μισθωτή, ο συνολικός χρόνος που προτίθεται ο τελευταίος να μισθώσει / δεσμεύσει το ακίνητο κ.α.

Αξιοποίηση Ακινήτων – Επενδύσεις: Διατήρηση των ακινήτων του εκάστοτε ενδιαφερομένου σε κατάσταση ασφαλή και ικανή ώστε μέσω των απαραίτητων τεχνικών διαδικασιών αναμόρφωσης ή επισκευής τους να μπορούν να του αποφέρουν επαυξημένα εισοδήματα. Άλλωστε τα οικιστικά κι όχι μόνο ακίνητα αποκτούν πλέον και επιχειρηματικό ενδιαφέρον καθώς δύναται να αξιοποιηθούν και να αποφέρουν κέρδη (μισθώσεις τύπου Airbnb, μακροχρόνιες μισθώσεις σε επιχειρήσεις κ.α)

Έλεγχος, προστασία και διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της ακίνητης περιουσίας:Σε πρώτη φάση στον νομικό έλεγχο των ακινήτων καθώς κρίνεται απαραίτητος για τυχόν ελαττώματα και βάρη και σε δεύτερη φάση, στην προάσπιση εμπράγματων δικαιωμάτων που έχουν θιγεί και καθιστούν απαραίτητη την εκκίνηση της νομικής διαδικασίας μέσω της δικαστικής οδού ή της διαμεσολάβησης για την προστασία της νομής και της κυριότητας που τυχόν έχουν θιγεί.

Διευθέτηση Κληρονομικών Ζητημάτων: Αφορά σε όσες περιπτώσεις προκύπτουν ζητήματα κληρονομικής διαδοχής. Η όλη διαδικασία μπορεί να είναι ομαλή οπότε ολοκληρώνεται άμεσα ή πολύπλοκη λόγω διαφόρων παραγόντων όπως είναι η ύπαρξη δυσβάστακτων χρεών που βαρύνουν την περιουσία είτε ύπαρξη τρίτων που διεκδικούν αυτήν.

H Δικηγορική Εταιρεία ΑΝΝΑ Α. ΚΟΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με το έμπειρο και εξειδικευμένο Δίκτυο Συνεργατών της που περιλαμβάνει Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Οικονομολόγους, Μεταφραστές, Οικονομικούς Αναλυτές - Συμβούλους Επενδύσεων, Μηχανικούς, Μεσίτες, Λογιστές, Αρχιτέκτονες, Κατασκευαστικές Εταιρείες - Εργολάβους Οικοδομών, Πιστοποιημένους Εκτιμητές Ακινήτων, αναλαμβάνει επιτυχώς για περισσότερα από 20 χρόνια την εκπροσώπηση των Ελλήνων της Διασποράς στην Ελλάδα.

Σημαντική πηγή εσόδου για τους ομογενείς Έλληνες η διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Γνωρίζοντας μάλιστα σε βάθος τις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού Κράτους, στόχος της είναι να αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη και σύμβουλο για κάθε Έλληνα της Διασποράς, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη και επιτυχή έκβαση των υποθέσεων του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το website korakilaw.gr και να κλείσετε ένα εξ αποστάσεως ραντεβού μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφώνου, εφόσον επιθυμείτε.